Välkommen till Calmed

 

Calmed loggaLeverantör till sjukvården av tillbehör och utrustning för colonröntgen, tryckförband för höftplastiker, lavemangsset och rektalpipar.

 

 

Nyheter

Cadens Colon

Ladda ner produktblad här! 

Nytt program för bildbehandling

Nu  lanserar  vi Cadens Colon i Norden ett avancerat program för bildbehandling  i samband med DT- kolografi.

Avlastningskuddar för DT-kolografi

Ladda ner produktbladet här!

Bok om DT-Kolografi för röntgensjuksköterskor

Boken är på 48 sidor och tar upp det som man behöver veta såsom anatomi, patologi, tarmförberedelser och undersökningens förlopp.

Beställ boken här!

Calmed CT 1400 insufflator