Calmed loggaLeverantör till sjukvården av tillbehör och utrustning för colonröntgen, tryckförband för höftplastiker, rektalpipar. fixeringkuddar för MR samt strålskyddskläder och tillbehör. 

 

 

Nyheter

Ny broschyr för fixeringshjälpmedel DT- och MR -undersökningar 

För mer information på Svenska

For mer informasjon på Norsk

 

Nytt samarbete med Uniray Medical
Strålskyddskläder och tillbehör för användning inom radiologi och nukleärmedicin.
För mer information 

 

Calmed CT 1400 insufflator