Calmed loggaLeverantör till sjukvården av tillbehör och utrustning för colonröntgen, tryckförband för höftplastiker, rektalpipar. fixeringkuddar för MR samt strålskyddskläder och tillbehör. 

 

 

Nyheter

Nytt samarbete med Pearl Technology
Hjälpmedel för MR- och DT-undersökningar 
För mer information

Nytt samarbete med Uniray Medical
Strålskyddskläder och tillbehör för användning inom radiologi och nukleärmedicin.
För mer information 

 

Calmed CT 1400 insufflator