Om Calmed

Calmeds verksamhet startade redan 1949 med engångsprodukter i plast för bl.a. sjukvården. Idag är inriktningen tillbehör för colonröntgen såsom colonpåsar, rektalpipar och luftpumpar. Dessutom tillhandahåller Calmed slangset för DT-kolografi.

Calmeds produkter levereras till alla Sveriges landsting och regioner samt sjukhus och kliniker i flera europeiska länder. Alla produkter är CE-märkta och verksamheten står under Läkemedelsverkets tillsyn.

Calmed har såväl produktutveckling som huvuddelen av tillverkningen i egen regi i Göteborg. En stor del av tillverkningen står under särskild tillsyn av certifieringsorgan. Calmed har även  filial i Norge, Calmed NUF.

Calmed har en hög leveranssäkerhet genom hög flexibilitet i tillverkningen och lagerhanteringen. Leveranser kan i regel ske samma dag som beställningen kommer.

Calmed är ett miljöorienterat företag och arbetar efter en fullödig miljöpolicy. Anslutning till FTI i Sverige och Grønt Punkt i Norge, för förpackningshantering är en självklarhet.

Gront Punkt