DT-kolografi

 

 

CT 1400 CO2 Insufflator 

Calmed CT1400 CO2 insufflator är avsedd att användas vid tarmundersökningar
med DT-kolografi. Den arbetar helt automatiskt under hela undersökningen.

Önskat tryck förinställs med touch-knappar. Trycket kontrolleras och säkerställs sedan under hela arbetsförloppet med två oberoende sensorer.

Slangset till DT-kolografi

 Ett unikt och ftalatfritt slangset för engångsbruk som leder CO2 gas från insufflatorn till patienten. Det är försett med en speciell ballongkateter i silikon som  passar till alla patienter. Ballongen är godkänd att insufflera upp  till 90 ml luft.

Slangsetet finns också för insufflatorer av andra fabrikat.

 

Avlastningskuddar för DT-kolografi

Calmed avlastningskuddar är värdefulla hjälpmedel vid DT-kolografi för att få en väl dileterad tarm i bukläge. Avlastningskuddarna är tillverkade av återvinningsbar polyeten med ett ytskikt av EVA.