Tryckförband för höftplastiker

 

Calmeds unika tryckförband för höftplastiker minskar den postoperativa blödningen och därigenom behovet av blodtransfusioner. Det reducerar också sårsekretionen och därmed risken för infektioner. Tryckförbandet är bekvämt att använda både för personal och patient.