Välkommen till Calmed

 

Calmed loggaLeverantör till sjukvården av tillbehör och utrustning för colonröntgen, tryckförband för höftplastiker, rektalpipar. fixeringkuddar för MR samt strålskyddskläder och tillbehör. 

 

 

Nyheter

Nytt samarbete med Pearl Technology
Hjälpmedel för MR- och DT-undersökningar 
För mer information

Nytt samarbete med Uniray Medical
Strålskyddskläder och tillbehör för användning inom radiologi och nukleärmedicin.
För mer information 

 

Calmed CT 1400 insufflator