Kommande mässor

 

Radiologiskt höstmöte, Oslo

24-26 oktober på Ingenjörens hus i Oslo.

http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-radiologisk-forening/Hostmotene/