Pearl Technology

Ett hjälpmedel för att fixera patienten vid MR- och DT-undersökningar. 

Mer information hittar du här...

För prisuppgifter eller information om andra produkter, maila till: 
info@calmed.se

För att lägga en order: 
order@calmed.se