Breis PACSbord för PACS och RIS bilder

Det är ansträngande att studera PACS och RIS bilder under en stor del av arbetsdagen. Med Breis PACSbord minskar den fysiska belastningen genom en bättre ergonomi. Det går att arbeta bekvämt sittande, tillbakalutad eller stående. Dessutom arbetar man mer produktivt. Breis PACSbord är speciellt framtagna för att studera röntgenbilder. De finns i två olika bredder 164 och 200 cm.

PACS bord